Polityka prywatności
YOUR DREAMY WARDROBE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsza polityka prywatności reguluje podstawy prawne przetwarzania danych osobowych użytkownika, zasady dostępu do danych osobowych, prawo użytkownika do żądania usunięcia danych.

II. DEFINICJE

1. Administrator danych osobowych – administratorem danych osobowych jest YOUR DREAMY WARDROBE Eliza Krok

2. Serwis – portal internetowy prowadzony pod adresem _____________

3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

4. Newsletter – newsletter prowadzony przez YOUR DREAMY WARDROBE Eliza Krok.

5. Pliki cookies – pliki pozwalające na śledzenie aktywności użytkownika strony internetowej zapisywane na komputerze użytkownika podczas korzystania ze strony internetowej.

6. Kontakt do administratora danych – we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt mailowy pod adresem

III. INFORMACJE OGÓLNE

1. W ramach prowadzonego serwisu internetowego Administrator danych udostępnia możliwość zapisu użytkownika do newslettera.

2. Zapis do newslettera jest dobrowolną decyzją użytkownika.

3. Dane osobowe pozyskane przy zapisie do newslettera (adres e-mail, imię, nazwisko) będą wykorzystane do wysyłki newslettera na wskazany przez użytkownika adres e-mail.

4. Użytkownik może wyrazić zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych w inny sposób tj. w celach marketingowych.

IV. ZASADY GROMADZENIA I PRZETWARZANIA DANYCH UŻYTKOWNIKÓW

1. Dane osobowe użytkownika, obejmujące adres e-mail oraz imię i nazwisko są podawane przez użytkownika dobrowolnie, w celu zapisania się do newslettera dostępnego na stronie internetowej Serwisu.

2. Podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych użytkownika jest zgoda użytkownika udzielona przy rejestracji do newslettera.

3. Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych innych niż wysyłanie newslettera przez serwis.

V. PRAWA UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik serwisu ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych.

2. Użytkownik serwisu ma prawo żądania sprostowania danych osobowych, jeżeli uległy one zmianie lub zostały błędnie podane przez Użytkownika.

3. Użytkownik serwisu ma prawo żądania usunięcia danych osobowych.

4. Użytkownik ma prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych przetwarzanych przez serwis.

VI. PLIKI COOKIES – CIASTECZKA

1. Serwis nie wykorzystuje plików cookies;

2. Pliki cookies mogą być wykorzystywane przez partnerów serwisu.

3. Zasady wykorzystywania plików cookies przez partnerów serwisu są określone w odpowiednich politykach i regulaminach stosowanych przez Partnerów.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności;

2. O zmianie polityki prywatności Serwis powiadomi użytkowników, których dane osobowe znajdują się w bazie danych newslettera, na co najmniej 30 dni przed wejściem w życie zmian.

3. Użytkownik może zaakceptować zmiany polityki prywatności lub zrezygnować z korzystania z usług dostarczanych przez Serwis.

4. Umowy zawierane są w języku polskim.

5. W razie zawarcia umowy w dwóch wersjach językowych tj. języku polskim i języku  innym niż polski, w przypadku rozbieżności pomiędzy wersjami językowymi umowy, decydujące znaczenie ma wersja polska.

6. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.